Μικρότερο κατά €627 εκ. αναμένεται να είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015 λόγω της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των περσινών δημοσιονομικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015 αναμένεται να κυμανθεί στο 0,7% του ΑΕΠ ή €130 εκ., έναντι 4,8% ή €757 εκ. που αναμενόταν κατά την πέμπτη αξιολόγηση του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής τον Ιούλιο του 2014.

Επίσης σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις για ελλειμματικό πρωτογενές ισοζύγιο ύψους €210,6 εκ. για το 2015, εκτιμάται τώρα ότι θα προκύψει δημοσιονομικό πλεόνασμα €334,4 εκ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται να είναι της τάξης του 1,9%.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 105% του ΑΕΠ (€18 δισ.) έναντι 108,4% που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2015.

Η θετική αναθεώρηση για τις εκτιμήσεις των δημόσιων οικονομικών το 2015 αντανακλά τόσο τα βελτιωμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα κατά το 2014 σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, όσο και την πρόσφατη θετική πορεία της οικονομίας.

Κατά την 5η αξιολόγηση του προγράμματος, αναμενόταν έλλειμμα €708 εκ. ή 4% του ΑΕΠ για το 2014, ενώ το έτος έκλεισε με έλλειμμα €44 εκ. ή 0,2% του ΑΕΠ.

Τονίζεται ότι το τελικό αποτέλεσμα του δημοσιονομικού ισοζυγίου ενδέχεται να επηρεαστεί από τα πρόσφατα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που αφορούν απαλλαγές από φορολόγηση των κεφαλαιουχικών κερδών και από τα τέλη και δικαιώματα του κτηματολογίου στο πλαίσιο της αφερεγγυότητας, τη μείωση των μεταβιβαστικών τελών (κόστος περίπου €15 εκ. το 2015) και το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον νόμο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (κόστος €11 εκ.).

Όσον αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2015 αναθεωρείται προς τα πάνω στο 1% από 0,4% που προβλεπόταν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και έναντι 0,5% που είναι η πρόβλεψη κατά την 7η αξιολόγηση του μνημονίου. Αρνητικοί κίνδυνοι ως προς την πρόβλεψη για την ανάπτυξη παραμένουν και αφορούν τα αυξανόμενα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, τυχόν κλιμάκωση των κυρώσεων έναντι της ρωσικής Δημοκρατίας όπως και την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Όσον αφορά το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αναφέρεται ότι οι επιδράσεις από τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία ήταν μέχρι σήμερα σχετικά περιορισμένες με επικέντρωση στον τομέα του τουρισμού.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι αρνητικός για το 2015 γύρω στο -1,4% έναντι 1,1% της προηγούμενης πρόβλεψης.

Όσον αφορά την ανεργία αναμένεται να ανέλθει στο16% από 17% που αναμενόταν προηγουμένως.