Μικρή μείωση παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, όπως διαφαίνεται από νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Οκτώβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση €51 εκ. στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έναντι μείωσης €944 εκ. τον Σεπτέμβριο.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα €21,425 εκ. από €21,476 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2017.

Στα νοικοκυριά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στα €11,29 δισ. από €11,3 δισ. τον προηγούμενο μήνα και στις επιχειρήσεις στα €9,62 δισ. από €9,64 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €48.564 εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 στα €48.612 εκ. στο τέλος Οκτωβρίου 2017. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων ανήλθε στο 44,1% από 44,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 47% στο τέλος Οκτωβρίου 2017 σε σύγκριση με 46,9% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017 ανέρχονταν στα €12.302 εκ., από τα οποία €8.644 εκ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Τον προηγούμενο μήνα οι αναδιαρθρώσεις ανήλθαν στα €12375 εκ.