Μείωση 9,4% σε ετήσια βάση παρουσίασε το Μάρτιο του 2015 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2015, έφτασε τα 47.833 πρόσωπα σε σύγκριση με 50.240 το Φεβρουάριο και 50.039 τον Ιανουάριο.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο 2015 μειώθηκε στα 44.736 πρόσωπα σε σύγκριση με 45.423 τον προηγούμενο μήνα και 45.531 τον Ιανουάριο.

Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2014 σημειώθηκε μείωση 4.939 προσώπων ή 9,4%.

Η μείωση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.301 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 1.124), της μεταποίησης (μείωση 864), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 815), της εκπαίδευσης (μείωση 351), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 304) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.264).

Κατά την ίδια περίοδο υπήρξε και αύξηση στην ανεργία στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 869 ανέργων) και των μεταφορών (αύξηση 276).