Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνοντας τις προκλήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην επίτευξη του στόχου της μείωσης τους στα €3 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερα