Μικρή αύξηση σημειώθηκε στις καταθέσεις τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα ενώ αύξηση σημειώνεται και στα δάνεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ προσαρμοσμένα ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €46 εκ. έναντι αύξησης €688,3 εκ. τον Μάιο.

Οι καταθέσεις διαμορφώνονται στα €48,36 δισ. από €48,44 δισ. τον Μάιο.

Σύμφωνα με την ΚΤ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,3% σε σύγκριση με 1,7% τον Μάιο 2019.

Οι καταθέσεις των κυπρίων διαμορφώθηκαν στα €38,5 δισ. από €38,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €39,85δισ. τον Ιούνιο του 2018.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν σε νέο χαμηλό στα €6,73 δισ. από €6,89 δισ. τον προηγούμενο μήνα.  Τον Ιούνιο του 2018 ανέρχονταν στα €7,6 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα ανήλθαν στα €3,12 δισ. από €3,18 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €3,14 δισ. τον Ιούνιο του 2018.

Αύξηση στα δάνεια

Πέραν των καταθέσεων, αύξηση σημειώθηκε και στα δάνεια.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €128,9 εκ. σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €37,8 εκ. τον Μάιο 2019. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2019 μειώθηκε κατά €3,9 δισ. και έφθασε στα €34,1 δισ. Σύμφωνα με την ΚΤ, η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,3%, σε σύγκριση με -2,1% τον Μάιο 2019.

Τα δάνεια σε ετήσια βάση προς κατοίκους Κύπρου μειώθηκαν κατά 0,4% τον Ιούνιο του 2019.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,5% έναντι αύξησης 1,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ στα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε αύξηση 0,4%.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,9% από 2,2% τον Μάιο.