Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Ιούνιο το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2019 αυξήθηκε κατά 42 άτομα (0,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.215 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 681 άτομα (-1,9%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,3%) φθάνοντας τις 17.409 σε σχέση με 16.686 άτομα τον Ιούνιο του 2018.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 τόσο στη δημόσια όσο και στην εκπαιδευτική υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της εκπαιδευτικής υπηρεσίας (1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,6% (393 άτομα).

Σε σχέση με το Μάιο του 2019 παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο ωρομίσθιο προσωπικό (-1,4%) που κυρίως οφείλεται στο μόνιμο προσωπικό (-1,5%).