Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Μη παράταση αναστολής οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από αλουμίνιο.

«ΑΝΤ» (611)