Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μας πληροφορεί ότι ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης θα τεθεί σε λειτουργία στις 19 Οκτωβρίου 2020. O Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προσπάθειας του κράτους για περαιτέρω προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο.

Περισσότερα