Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα Μεταχειρισμένα οχήματα που μεταφέρονται ή εισάγονται στη Δημοκρατία και δεν πληρούν προϋποθέσεις εγγραφής για κυκλοφορία – Ε(103). 

E (103)