Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη μεταχείριση προσωπικών ειδών των μελών των Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο στα πλαίσια της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης καθώς και του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει.

Μ (68)