Έχουμε πληροφορηθεί ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει την αναμενόμενη επέκταση της ισχύς της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο με στόχο την συνέχιση παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε νεοφυείς ή/και καινοτόμες επιχειρήσεις, για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.

Περισσότερα