Ίσως πιστεύετε ότι ως ενήλικας οι μέρες μάθησης έχουν τελειώσει. Λάθος! Μαθαίνουμε καθημερινά, ειδικά στη δουλειά. Μαθαίνουμε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας, πώς να επικοινωνούμε με ανθρώπους, νέες συμβουλές, και μερικές φορές μαθαίνουμε ακόμη και πώς να μάθουμε.

Περισσότερα