Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ως ο κατεξοχήν επιχειρηματικός σύνδεσμος της Κύπρου, επενδύει σε δράσεις πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και καλεί τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό, υιοθετώντας και στηρίζοντας παρόμοιες δράσεις.

Περισσότερα