Το χωριό Φικάρδου θα συμμετέχει φέτος στην πρωτοβουλία Χριστουγεννιάτικα Χωριά που διοργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Περισσότερα

English Version