Μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το 2019, σημείωσε το 2020 ο πληθωρισμός και κατ΄επέκταση ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Περισσότερα