Κατά 200 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το Φεβρουάριο του 2015 η εξάρτηση της Τράπεζας Κύπρου από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνοπτική μηνιαία οικονομική κατάσταση της ΚΤ, η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από τον ELA και από πράξεις νομισματικής πολιτικής (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) μειώθηκε το Φεβρουάριο του 2015 συνολικά κατά 250 εκ. ευρώ, στα 8,26 δισεκατομμύρια ευρώ, από 8,51 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Ο ELA που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η Τράπεζα Κύπρου μειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στα 7,20 δισ. ευρώ από 7,40 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον ισολογισμό της ΚΤ, η εξάρτηση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος από πράξεις νομισματικής πολιτικής (απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ), μειώθηκε το Φεβρουάριο του 2015 κατά 50 εκ. ευρώ, στο 1,06 δισ. ευρώ, από 1,11 δισ. ευρώ τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους.

Η περαιτέρω μείωση του ELA στην Τράπεζα Κύπρου οδήγησε το σύνολο του ενεργητικού της ΚΤ το Φεβρουάριο του 2015 στα 11,44 δισ. ευρώ, από 11,73 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015.
Το Φεβρουάριο του 2014 το ενεργητικό της ΚΤ βρισκόταν στα 14,29 δισ. ευρώ λόγω της σημαντικής εξάρτησης της Τράπεζας Κύπρου από τον ELA ύψους 9,55 δισ. ευρώ.

Από το υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, τα 11,40 δισεκατομμύρια ευρώ, που είχε φθάσει ο ELA το Μάρτιο του 2013, έχει μειωθεί κατά 4,20 δισ. ευρώ.