Τη μείωση των διοικητικών προστίμων που θα επιβάλλουν οι επιθεωρητές της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας στους εργοδότες οι οποίοι θα παραβιάζουν τις εργατικές νομοθεσίες, αποδέχθηκε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, υπουργείο και εργοδοτικές οργανώσεις, (ΚΕΒΕ- ΟΕΒ) κατέληξαν σε μια συμβιβαστική λύση η οποία ικανοποιεί τα δύο μέρη.

Περισσότερα