Μείωση παρουσίασε στους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, παρά την αύξηση που κατέγραψε ο Δείκτης στον τομέα της μεταποίησης.

Περισσότερα