Μείωση της διάρκειας παραμονής των τουριστών 10,3% σημειώθηκε το Μάιο, με επακόλουθο τη μείωση στα έσοδα από τον τουρισμό τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τον ΚΟΤ.

Με αφορμή στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τουριστικά έσοδα του Μαΐου, ο ΚΟΤ διευκρινίζει ότι «παρά την αύξηση στις αφίξεις περιηγητών Μαΐου 2015 κατά 4,9%, τα τουριστικά έσοδα του ιδίου μήνα σημείωσαν μείωση 3,1% σε σχέση με το Μάιο 2014, λόγω της μείωσης της δαπάνης των περιηγητών κατά 7,6%. Η μείωση στη δαπάνη δεν προήλθε από την ημερήσια δαπάνη, η οποία μάλιστα αυξήθηκε κατά 3,0%, αλλά από μείωση στη διάρκεια παραμονής (10,3%)» αναφέρει.

Ο ΚΟΤ σημειώνει ότι για την περίπτωση της ημερήσιας δαπάνης, υπήρχαν αυξήσεις για την πλειοψηφία των χωρών (π.χ. Ην. Βασίλειο 13,4%, Ισραήλ 9,3%, Ελβετία 9,1%, Ελλάδα 4,8%), ενώ μείωση στην ημερήσια δαπάνη σημειώθηκε στις αγορές της Ρωσίας (8,4%) και της Γερμανίας (3,6%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μείωση στη δαπάνη εστιάζεται στη μείωση στη διάρκεια παραμονής, η οποία σημειώθηκε από όλες σχεδόν τις αγορές (πχ μείωση 11,2% για το Ην. Βασίλειο, 9,4% για τη Ρωσία, 14,8% για τη Γερμανία κλπ).

«Σημειώνεται ότι η μείωση στη διάρκεια παραμονής των τουριστών είναι μια διεθνής τάση και δεν αφορά μόνο τις διακοπές στην Κύπρο. Παράλληλα τονίζεται ότι η διάρκεια παραμονής σχετίζεται άμεσα με το πτητικό πρόγραμμα των αεροπορικών εταιριών, το οποίο καταρτίζουν οι ίδιες με βάση τους δικούς τους σχεδιασμούς και κριτήρια» αναφέρει ο ΚΟΤ.