Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον μήνα Ιανουάριο 2015 ανήλθε στις 66,8 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 5,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2014.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2015 ο δείκτης έφτασε τις 61,3 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 5,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2014.