Το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να εισάγουν ευρέως μέτρα περιορισμού του COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, η πραγματική κατά κεφαλή κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,0% στη ζώνη του ευρώ, μετά από μείωση 0,4% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Περισσότερα