Μείωση €0,5 δισεκατομμυρίου παρουσίασαν τον Μάιο οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), υποχωρώντας στα €8,4 δισεκατομμύρια από €8,9 δισ., που ήταν τον προηγούμενο μήνα και αντιστοιχούν στο 26,7% των συνολικών δανείων από 28%, που ήταν τον Απρίλιο.

Περισσότερα