Μείωση σημειώθηκε στις καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα .

Περισσότερα