Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει για το Διάταγμα που έχει εκδώσει σήμερα το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σχετικά με τα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του Κορωνοϊού (COVID-19).

Περισσότερα