Παραθέτουμε πιο κάτω τις λεπτομέρειες των Σχεδίων που αφορούν τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης από τον κορωνοϊό μετά την έγκρισή τους από τη Βουλή. Απουσιάζουν οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σχεδίων τα οποία θα σας στείλουμε μόλις ανακοινωθούν επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα