Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για στήριξη των εταιρειών/επιχειρήσεων που επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, έχει ανακοινώσει τα εξής μέτρα.

Περισσότερα