Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί σας ενημερώνουμε για τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες μας έχουν κοινοποιηθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και οι οποίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά στα λιμάνια, Μαρίνες και όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Περισσότερα