Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων από εταιρείες μέλη του που επιθυμούν να κάνουν εισφορές σε χρήματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του κράτους ή και άλλων υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, για αντιμετώπιση του COVID-19.

Περισσότερα