Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Λειτουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Δελτίων Πληροφοριών INF για τα Ειδικά Καθεστώτα τελειοποίησης.

Θ (177)