Σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό κινδύνου τους θα χωριστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι 88 υποθέσεις φυσικών προσώπων που βρίσκονται στη Λίστα Λαγκάρντ και στα οποία έχουν αποσταλεί από τον περασμένο Δεκέμβριο φορολογίες σε σχέση με οφειλές τους για φόρο εισοδήματος και για έκτακτη αμυντική εισφορά του φορολογικού έτους 2003.

Το ενδεχόμενο κάποια από τα 88 φυσικά πρόσωπα να διωχθούν ποινικά θα αποφασισθεί πιθανόν την άλλη εβδομάδα, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει η εξέταση των υπόλοιπων φυσικών προσώπων που διαθέτουν άλλα χαρακτηριστικά, καθώς και η εξέταση των 116 νομικών προσώπων που βρίσκονται στη Λίστα.

Αναφορικά με τα “Panama Papers”, το Τμήμα θα αποφασίσει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών τον επίσημο τρόπο που θα ζητηθούν τα έγγραφα από την πηγή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χθεσινή σύσκεψη στο Τμήμα Φορολογίας δεν λήφθηκε απόφαση κατά πόσον θα ασκηθούν ποινικές διώξεις στα 88 φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν σταλεί φορολογίες. Η πιθανότητα κάποιοι να διωχθούν ποινικά θα αποφασισθεί πιθανόν την άλλη εβδομάδα αφού συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και αφού ληφθεί και η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, αποφασίστηκε όπως οι 88 υποθέσεις χωριστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που εμπεριέχουν για να αρχίσει το ξεκαθάρισμα τους και να αποφασιστεί ο βαθμός διερεύνησης της κάθε μιας.

Ο διαχωρισμός των υποθέσεων, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα γίνει με βάση το βαθμό κινδύνου που εμπεριέχει, δηλαδή το πώς επηρεάζει η εξέλιξη της υπόθεσης τα έσοδα του κράτους. Όπως είναι φυσικό, αν μια υπόθεση κριθεί ως χαμηλού κινδύνου, τότε πιθανόν να μην χρειαστεί εις βάθος έρευνα, σε αντίθεση με υπόθεση υψηλού κινδύνου, η οποία θα τύχει ενδελεχούς έρευνας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αρνητικής επίδρασης επί των εσόδων του κράτους.

Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές είναι αρκετές πολύπλοκες και απαιτείται αρκετός χρόνος για τη διεκπεραίωση τους.

Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος, αμυντικής εισφοράς και επιβαρύνσεων κατά το Δεκέμβριο του 2015 ανέρχετο περίπου σε €38,40 εκατομμύρια. Τα 88 φυσικά πρόσωπα έχουν υποβάλει ενστάσεις για τις φορολογίες που τους έχουν αποσταλεί.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την χθεσινή σύσκεψη, αποφασίστηκε, πέραν των 88 φυσικών προσώπων που έχουν εξεταστεί, να ξεκινήσει τη Δευτέρα η εξέταση των υπόλοιπων φυσικών προσώπων, που διαθέτουν άλλα χαρακτηριστικά, καθώς και η εξέταση των 116 νομικών προσώπων που βρίσκονται στη Λίστα Λαγκάρντ και είχαν καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα ΗSBC κατά την περίοδο μετά το 2003.

Θα εξεταστούν και άλλα στοιχεία που έχει ενώπιον του το Τμήμα Φορολογίας, ενώ όπου κριθεί αναγκαίο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

“Panama Papers”

Αναφορικά με τα “Panama Papers”, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, έχουν διοριστεί δύο λειτουργοί για να αρχίσουν προκαταρκτικές έρευνες στο διαδίκτυο, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν στοιχεία που θα αποτελούσαν ενδιαφέρον για το Τμήμα Φορολογίας. Ωστόσο, η ομάδα αυτή θα διευρυνθεί εντός των ημερών.

Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας θα έρθει σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ενώ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα αποφασιστεί ο επίσημος τρόπος που θα ζητηθούν τα έγγραφα από την πηγή τους.