Αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον ξένων εταιρειών για μετεγκατάστασή τους στην Κύπρο και κυρίως εταιρείες ICT. Μέσα στο 2022 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,8% λόγω της ανάπτυξης έργων υποδομής, κυρίως στον τομέα του ICT, αλλά και της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της υγείας.

Περισσότερα