Η πιο μεγάλη παγκόσμια εκστρατεία νομισματικής σύσφιξης της τελευταίας γενιάς φαίνεται να έχει τελειώσει, όπως δείχνουν οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων.

Περισσότερα