Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) σε συζήτηση σχετικά με την πρόσφατη πτώχευση της Silicon Valley Bank και τις συνέπειες για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη με τον José Manuel Campa, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και τον Andrea Enria, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα