Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει για τον Κώδικα Πρακτικής για Έλεγχο και Συντήρηση των Πυροσβεστήρων (Κ.Δ.Π. 520/2014): Υποχρεωτική Χρήση Δακτυλίου Ελέγχου και Βεβαίωση Συμμόρφωσης προς Εταιρείες Ελέγχου και Συντήρησης Πυροσβεστήρων.

Περισσότερες πληροφορίες