Ο Κύπρο-Ελλαδικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος σας προσκαλεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη, με θέμα το Κόστος της Αεροπορικής Σύνδεσης Κύπρου Ελλάδας. Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στις 12.00 στον 1o όροφο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία.

Περισσόετερες πληροφορίες