Για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων έχει υψηλό και μη βιώσιμο τραπεζικό δανεισμό και βρίσκεται σε μια δυστυχώς πολυετή φάση «αναμονής». Ατελείωτες νομικές διαδικασίες, ελλιπής συντηρήσεις, υποδομών, ανυπαρξία προώθησης, υποβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος, είναι ορισμένα από αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στα ξενοδοχεία σε «αναμονή».

Περισσότερα