Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τις Κυρώσεις/Περιοριστικά μέτρα.

ΑΠΚ – ΓΕΝΙΚΗ (5)