Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ανακοινώνουν ότι η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για το Κυπριακό Βραβείο Εξαγωγών 2021, παρατείνεται μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερα