Η παρουσία Κυπριακής μικρομεσαίας επιχείρησης στην κορυφή του πίνακα αξιολογήσεων για τους οργανισμούς που διεξάγουν ερευνητικές δραστηριότητες για το 2014 στην Κύπρο, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τις εξαιρετικές προοπτικές και τη δυναμική την οποία οι Κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ιστοσελίδα European Research Ranking, www.researchranking.org κατατάσσει τα κορυφαία ινστιτούτα και οργανισμούς έρευνας του ευρωπαϊκού χώρου. Στον κατάλογο των οργανισμών που διεξάγουν έρευνα στην Κύπρο, στο σύνολο των 23 πρώτων οργανισμών, πέραν από τους μισούς προέρχονται από τον τομέα των επιχειρήσεων. Στην κορυφή του καταλόγου κατατάσσεται μικρή Κυπριακή καινοτόμος επιχείρηση συγκεντρώνοντας καλύτερη βαθμολογία από όλους τους οργανισμούς έρευνας στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων και άλλων ερευνητικών οργανισμών.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει αυτό που πάντοτε εμείς στο ΚΕΒΕ πιστεύαμε που δεν είναι άλλο από τις ικανότητες και το δυναμισμό των επιχειρήσεων μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε προ καιρού καταδείξει την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη αλλά και αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας με στόχο τον σταδιακό εμπλουτισμό του οικονομικού μας μοντέλου και ιδιαίτερα αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και του γνωσιολογικού μας πλούτου.

Το ΚΕΒΕ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμούν να δώσουν τα συγχαρητήρια τους σε όλες τις Κυπριακές επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επιτυγχάνουν να διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο και να τιμούν την Κύπρο σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον.