Η Κυβέρνηση αναμένεται εντός των ημερών να εγκρίνει νομοσχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), το οποίο θα καλύπτει μεγάλη ομάδα των μη βιώσιμων δανειοληπτών, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε η Πόλυ Παπαβασιλείου, απαντώντας στο αίτημα για προστασία των μη βιώσιμων δανειοληπτών, δηλαδή αυτούς για τους οποίους δεν μπορεί να καταρτιστεί προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής, το σχέδιο θα τεθεί ενώπιον του ΔΣ του ΚΟΑΓ για έγκριση.

Στη συνέχεια θα αποσταλεί στα Υπουργεία και θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. «Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο καλύπτεται μια μεγάλη ομάδα μη βιώσιμων δανειοληπτών», είπε.

Το σχέδιο προνοεί επιδότηση επιτοκίου μέχρι 4% για περίοδο τεσσάρων έτη, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια.

Στη σημερινή συνεδρία συζητούνται οι τροπολογίες των κομμάτων. Ήδη αναλύθηκαν οι τροπολογίες των κομμάτων που έχουν γίνει αποδεκτές από την Κυβέρνηση και έχουν ενσωματωθεί στα νομοσχέδια. Συζητούνται επίσης και οι τροπολογίες των κομμάτων που δεν γίνονται αποδεκτές.

Η κ. Παπαβασιλείου είπε πως είναι πολύ πιθανόν κάποιες από τις τροπολογίες να κριθούν αντισυνταγματικές ως προς τα δικαιώματα του πιστωτή.