Σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 19/11/2021 (ΚΔΠ 476/2021) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, που είναι δικαιούχοι για παραχώρηση δανείου, θα πρέπει εξασφαλίσουν, μεταξύ άλλων και σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας ότι έχουν διευθετήσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Περισσότερα