Η κυπριακή οικονομία ανακάπτει και σταδιακά θα βελτιώσει τις επιδόσεις του ρυθμού ανάπτυξης της. Αυτό αναφέρεται στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για την κυπριακή οικονομία, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και παρουσίασε ο αρμόδιος επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί.

Το 2017 το χρέος θα αποκλιμακωθεί σε 105,4 % και τα πρωτογενή πλεονάσματα θα αγγίξουν το 2,2% και το 2,4% το 2016 και 2017 αντίστοιχα. Οι κίνδυνοι και τα ρίσκα της θετικής αυτής πρόβλεψης καταγράφονται ως ισορροπημένα και σε γενικές γραμμές έχουν να κάνουν μόνο με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της στερλίνας και τον αργό ρυθμό μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με το κείμενο που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, η οικονομία συνεχίζει να επωφελείται από τις χαμηλές τιμές της ενέργειας και ο τουρισμός, κύρια πηγή για την οικονομία, συνεχίζει να είναι ανθεκτικός παρά το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον.

Η Κομισιόν προβλέπει ότι το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης αναμένεται επίσης να βελτιωθεί , υποστηρίζοντας τη μείωση του χρέους .

Συγκεκριμένα, κάνει μάλιστα λόγο για ανάπτυξη 1,6 % το 2015, με την ονομαστική δαπάνη των νοικοκυριών να σταθεροποιείται, αλλά λόγω της πτώσης των τιμών, το νέο επίπεδο δαπανών να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, τροφοδοτώντας έτσι το ΑΕΠ.

Η Κομισιόν καταγράφει αύξηση των επενδύσεων, ιδίως σε εξοπλισμό μεταφορών. Νηολογήθηκαν αρκετά νέα πλοία, όμως η συνεισφορά τους στο ΑΕΠ αντισταθμίζεται από την παράλληλη αύξηση των εισαγωγών – κάτι που η Κομισιόν έχει αναφέρει και σε παλαιότερη έκθεση.

Το βασικό σενάριο συνεχίζει να είναι πως με την εξασθένηση του ευρώ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα του τουρισμού θα υπάρξει σημαντική στήριξη στις λεγόμενες εξαγωγές υπηρεσιών. Επιπλέον, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας βελτιώθηκαν , αλλά συνεχιζόμενη υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και της μείωσης των τιμών της ενέργειας διατηρεί τον πληθωρισμό σε αρνητικό έδαφος το 2015.

Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη το 2016 πριν φτάσει στο 2,0% το 2017. Η υποστήριξη από τη μείωση των τιμών καταναλωτή και την εξασθένηση του ευρώ αναμένεται να υποχωρήσει. Η εξυπηρέτηση του χρέους αναμένεται να αυξηθεί, λόγω του υψηλότερου ρυθμού της αναδιάρθρωσης των επισφαλών δανείων. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά θα επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση.

Ο τομέας των επενδύσεων αναμένεται να ωφεληθεί από την πρόσφατη σταθεροποίηση της αγοράς κατοικίας και την περαιτέρω εξομάλυνση της πιστωτικής ροής προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές θα παραμείνει μέτρια και αναμένεται να υποχωρήσει το 2017.

Αντιθέτως, παρά αντιξοότητες από το εξωτερικό περιβάλλον, η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Η ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού που παρατηρήθηκε το 2015 έχει επεκταθεί και στο πρώτο μέρος του 2016, ο οποίος επωφελείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις σε γειτονικές χώρες. Οι κρατήσεις από Βρετανούς τουρίστες παραμένουν ισχυρές, παρά την υποτίμηση της λίρας.

Το 2017, η ανάπτυξη θα αποκτήσει περαιτέρω δυναμική αναφέρει η Κομισιόν. Οι δε συνθήκες στην αγορά εργασίας στην Κύπρο αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω . Η αύξηση των μισθών αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη, όπως προτείνεται από την πρόσφατη συλλογική σύμβαση για την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και προβλέπεται να επηρεάσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές της ενέργειας το 2016, λόγω των επιδράσεων της βάσης σύγκρισης. Το 2016 ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, για να αυξηθεί οριακά το 2017.

Από την άλλη, αναφέρει η Κομισιόν, η μείωση των τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να στηρίξει την κατανάλωση και τις εξαγωγές περισσότερο από το αναμενόμενο. Η συνεχιζόμενη εξασθένηση της εξωτερικής ζήτησης και οι εξελίξεις στην στερλίνα μπορεί επίσις να επηρεάσουν την αύξηση των εξαγωγών περισσότερο από το προβλεπόμενο. Σημειώνει δε ότι ο αργός ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη, λόγω της διατήρησης σφιχτών πιστωτικών συνθηκών.

Το 2015, το πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης συνέχισε να βελτιώνεται. Έφθασε να καταγράφει πλεόνασμα 1,8 % του ΑΕΠ, με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 1,0 %. Αυτό περιλαμβάνει μια εφάπαξ αρνητική επίδραση από την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού (1% του ΑΕΠ ). Εξαιρώντας την επίδραση των τραπεζικών ανακεφαλαιοποιήσεων, το 2015 , το πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώθηκε οριακά (κατά 0.2 μονάδες του ΑΕΠ σε 2,8 %) λόγω του συνεχιζόμενου ελέγχου των δημόσιων δαπανών, τους κανόνες όσον αφορά τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τη μείωση των φόρων επί των τόκων λόγω μειωμένων επιτοκίων καταθέσεων και τη μείωση του μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ( ΚΤΚ ). Παράλληλα με το πρωτογενές ισοζύγιο, το ονομαστικό ισοζύγιο βελτιώθηκε επίσης οριακά (κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε 0,0 %).

Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς την επίδραση της τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης, προβλέπεται να μειωθεί στο 2,2 % το 2016 και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 2,4% του ΑΕΠ το 2017.

Η μείωση του 2016 σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη μείωση των εσόδων που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση στον τραπεζικό τομέα. Με δεδομένη την αναμενόμενη συνέχιση της μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων , οι φόροι επί των τόκων προβλέπεται να συνεχίσουν να μειώνονται.

Το 2017, η βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών . Το 2016, το σύνολο των πρωτογενών δαπανών αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένο λόγω του παγώματος των συντάξεων και των μισθών, ενώ το 2017 οι εν λόγω δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά τι λιγότερο από την ονομαστική αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του αναθεωρημένου μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Το 2016 και το 2017, οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να μειωθούν.

Τέλος, η Κομισιόν αναφέρει ότι το διαρθρωτικό ισοζύγιο το 2016 αναμένεται να επιδεινωθεί και το ονομαστικό ισοζύγιο θα βελτιωθεί κατά τι λιγότερο από τον οικονομικό κύκλο. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά φθάνοντας 105,4 % το 2017. Η μείωση αυτή υποστηρίζεται από την οικονομική ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα.