Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο εργάζονται από κοινού εδώ και πολλά χρόνια για την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων του νησιού. Πιστεύουμε ακράδαντα πως σαν αποτέλεσμα μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για το νησί όπως εξάλλου έχουν διαχρονικά καταδείξει πολλές οικονομικές μελέτες. Εμπνευσμένα από αυτό το όραμα, τα δύο Επιμελητήρια υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω μιας διευθέτησης στην Κύπρο ως πρώτο βήμα.

Ως εκ τούτου τα δύο Επιμελητήρια συνεχίζουν να υποστηρίζουν το νόμιμο εμπόριο δια μέσου της Πράσινης Γραμμής σαν ένα εργαλείο ενδυνάμωσης της συνεργασίας στο νησί. Πιστεύουμε πως υπάρχουν προοπτικές για αύξηση του υφιστάμενου όγκου εμπορίου δια μέσου της Πράσινης Γραμμής και καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν μαζί μας για να ξεπεραστούν τα ψυχολογικά και άλλα εμπόδια μέσω της ενημέρωσης της κοινωνίας γενικότερα για τον μηχανισμό αυτό. Όπως πάντοτε έπρατταν από την εισαγωγή του το 2004, τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το άπαν των δυνάμεων τους όσον αφορά την στήριξη και καθοδήγηση τους στις προσπάθειες για προώθηση του εμπορίου δια μέσου της Πράσινης Γραμμής.

Τέλος, τα δύο Επιμελητήρια επαναλαμβάνουν τη δέσμευση τους στο κοινό όραμα της στήριξης της ειρηνευτικής διαδικασίας της οποίας ηγούνται οι δύο ηγέτες στην Κύπρο προσπαθώντας να καταλήξουν σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο το οποίο θα προνοεί μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος. Το Κυπριακό πρόβλημα είναι η πηγή της αστάθειας εδώ και δεκαετίες ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις δύο κοινότητες από του να μεγιστοποιήσουν τις πλήρεις οικονομικές τους δυνατότητες. Με αυτό το όραμα κατά νου, ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να συνεισφέρουν θετικά στην υποβοήθηση των ηγετών να οδηγήσουν τις κοινότητες τους και τις επερχόμενες γενεές σε ένα καλύτερο μέλλον.