Με τον κοινωνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη προς διαμόρφωση του πλαισίου που θα διέπει την εισαγωγή εθνικού κατώτατου στην Κύπρο να πλησιάζει στο τέλος, οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν διαμορφώσει τις τελικές τους θέσεις, διατηρώντας σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις επιπτώσεις του όλου εγχειρήματος στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την παρούσα χρονική συγκυρία.

Περισσότερα