Ελαφρώς ηπιότερο ρυθμό ανάκαμψης σε σχέση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου του 2020 θα παρουσιάσει το 2021 η κυπριακή οικονομία, επηρεαζόμενη από τα lock down του Ιανουαρίου και Απριλίου, εκτιμά η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τονίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν πιθανότητες απόκλισης προς τα πάνω λόγω μεγαλύτερης απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ταχύτερης ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας.

Περισσότερα