Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζει το ΚΕΒΕ για την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου start-up visa για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ, χαιρετίζει την έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου και το γεγονός ότι το κράτος έχει προχωρήσει στην υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας.

Μέσω του σχεδίου start-up visa είναι η ευκαιρία της χώρας μας να ανεβεί στους διεθνείς δείκτες στα θέματα καινοτομίας και να αντλήσει καινοτόμες επιχειρήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο να ευνοεί τις νεοφυείς επιχειρήσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Το ΚΕΒΕ ανέκαθεν έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ενθάρρυνση νεοφυών επιχειρήσεων με την παροχή περισσότερων κινήτρων σε αυτές. Ειδικά σε εκείνες που σχετίζονται με την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία, καθώς αυτές αποτελούν το σημαντικότερο κλειδί για διαφοροποίηση του οικονομικού μας μοντέλου, ανοίγουν προοπτικές, επιφέρουν ανάπτυξη και δημιουργούν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους.

Το start-up visa αποτελεί ένα πολύ ανταγωνιστικό μέτρο που εφαρμόζεται στις πλείστες ανεπτυγμένες χώρες και απευθύνεται σε επενδυτές, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο, οι οποίοι θα μπορούν να ιδρύσουν μια καινοτόμα επιχείρηση στην Κύπρο. Το κίνητρο στοχεύει στην προσέλκυση ταλαντούχων επιχειρηματιών υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ για να εγκατασταθούν στην Κύπρο και να αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ δηλώνει παρόν στην προσπάθεια αυτή του Κράτους να δημιουργήσει μια καινοτόμα Κύπρο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι προοπτικές είναι πολλές καθώς υπάρχουν τα βασικά συστατικά και η τεχνογνωσία, αρκεί να προχωρήσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς με ταχύτητα στη δημιουργία του κατάλληλου οικοσυστήματος.