Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για την ίδρυση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Περισσότερα