Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την έγκριση του νομοσχεδίου «Περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017» από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Το Επιμελητήριο, ήταν αυτό που προώθησε την επέκταση της παραχώρησης αυξημένης έκπτωσης 20% ετησίως για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις καθώς και αυξημένη ετήσια έκπτωση 7% για κτηριακές εγκαταστάσεις τα οποία αποκτούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2017.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση της επιταχυνόμενης απόσβεσης αρχικά παραχωρήθηκε για τα έτη 2013 και 2014 με σκοπό την ώθηση των επενδύσεων στον οικοδομικό και ξενοδοχειακό τομέα στη πολύ δύσκολη περίοδο όπου η οικονομία της Κύπρου αντιμετώπισε πρωτόγνωρα προβλήματα. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε επέκταση της ρύθμισης για ακόμα δύο έτη, το 2015 και 2016 καθώς το συγκεκριμένο κίνητρο ενθαρρύνει τις επενδύσεις και διευκολύνει το επιχειρείν.

Την ίδια ώρα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι με την επέκταση των κινήτρων το κράτος δεν χάνει έσοδα, απλά μεταφέρεται σε βάθος χρόνου η καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για απόσβεση της επένδυσης.

Το ΚΕΒΕ που είναι πάντοτε δίπλα στους επιχειρηματίες, ενθαρρύνει τέτοιου είδους φορολογικές ελαφρύνσεις καθώς λειτουργούν υποστηρικτικά για τις επιχειρήσεις και προωθούν τις επενδύσεις.