• Όχι άλλη καθυστέρηση στον νέο τρόπουπολογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας

Την έντονη διαφωνία του για τη μη παραχώρηση και το 2015 της έκπτωσης της τάξης του 15% για όσους καταβάλουν έγκαιρα το φόρο ακίνητης περιουσίας, εκφράζει το ΚΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, το ΚΕΒΕ εκφράζει την αντίθεση του στην απόφαση για μείωση της έκπτωσης από 15% σε 10% για όσους θα προβούν σε έγκαιρη καταβολή του φόρου ακινήτων για το 2015.

Η αλλαγή αυτή, σε σχέση με το 2015, αφ΄ ενός θα αφαιρέσει ένα κίνητρο για τους φορολογούμενους και αφ΄ ετέρου θα τους επιβαρύνει συνολικά με ένα ποσό που υπολογίζεται σε 5 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΒΕ ζητά να ισχύσει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης που ίσχυσε και το 2014, δηλαδή 15%.

Ταυτόχρονα, το ΚΕΒΕ επισημαίνει ότι η μη εφαρμογή του αναθεωρημένου τρόπου υπολογισμού του φόρου ακίνητης περιουσίας (με βάση τα σημερινά δεδομένα), προκαλεί αδικίες και διαχωρίζει τους ιδιοκτήτες σε δύο κατηγορίες.

Το ΚΕΒΕ ζητά επίσπευση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, ώστε από τη νέα χρονιά να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.