Ενώνουν δυνάμεις το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με τη συμμετοχή του ΣΕΛΚ ως επαγγελματικό σώμα στην ομάδα μελών του ΚΕΒΕ. Περισσότερα